beta версия

Фотография

Фотография в НБУ - София

Нов български университет

Университети със специалност Фотография горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия; практически курсове като - Въведение във фотографията, Въведение във фотографската практика, Рекламна и художествена фотография, Компютърнa обработка на фотоизображения - фотоколаж, История на фотографското изкуство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.
Практическото обучение включва работа в Лабораторията по фотография на НБУ, участие в художествени проекти.
Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Чехия.

Професионална реализация:

 • Притежаватe знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията;
 • Придобиватe умения да създават фототворби с високи художествени качества.
 • Завършилите програмата са: фотограф-художник; фотографи, фоторепортери, научни и художествени фотографи в телевизии, студиа за визуални ефекти, фотографски студиа, издателски къщи, рекламни агенции, медии.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'nbu'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'fotografiya' AND universityID='12'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '381'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '381' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1121'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '1122'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '590'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '591'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '280' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '33'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '381' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '381'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '280'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '381' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '381'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '868' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '868'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '33'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => fotografiya
  [uni] => nbu
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 381
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 12
  [specialtyID] => 280
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Фотография
  [longName] => Фотография
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => fotografiya
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+