beta версия

Комуникационна и осигурителна техника

Комуникационна и осигурителна техника в ВТУ-София

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"

Университети със специалност Комуникационна и осигурителна техника горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде публикувана,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Учебен план горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'vtu-sofia'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'komunikacionna-i-osiguritelna-tehnika' AND universityID='37'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '927'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '927' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '2369'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '2370'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '1399'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '2372'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '592' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT * FROM pic WHERE ID='0'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '927' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '927'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '592'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '927' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '927'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '37'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => komunikacionna-i-osiguritelna-tehnika
  [uni] => vtu-sofia
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 927
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 37
  [specialtyID] => 592
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Комуникационна и осигурителна техника
  [longName] => Комуникационна и осигурителна техника
  [fo] => 2
  [otherLang] => 0
  [url] => komunikacionna-i-osiguritelna-tehnika
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+