beta версия

Всички специалности


СПЕЦИАЛНОСТ ВИЖ ПОВЕЧЕ
Технология на кораборемонта
Виж
Авиационна техника и технологии
Виж
Автоматика и информационни технологии
Виж
Автоматика, информационна и управляваща техника
Виж
Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи
Виж
Автомобилна техника
Виж
Автомобилно инженерство
Виж
Аграрен бизнес
Виж
Аграрен туризъм
Виж
Аграрна икономика
Виж
Аграрно инженерство
Виж
Агробизнес
Виж
Агролесовъдни системи и планинско земеделие
Виж
Агрономство
Виж
Агрономство(Декоративно градинарство)
Виж
Агрономство(Лозаро-градинарство)
Виж
Агрономство(Полевъдство)
Виж
Агрономство(Растителни биотехнологии)
Виж
Агрономство(Тропично и субтропично земеделие)
Виж
Адаптирана физическа активност и спорт
Виж
Администрация и управление
Виж
Актьорство за драматичен театър
Виж
Актьорство за куклен театър
Виж
Акушерка
Виж
Алтернативен туризъм
Виж
Анализ и контрол
Виж
Анализ и контрол на хранителните продукти
Виж
Английска филология
Виж
Английски език и втори чужд език
Виж
Англицистика
Виж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Напред
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT count(distinct us.specialtyID) as c FROM university_specialty AS us LEFT JOIN specialty s ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0
SELECT s.specialtyID, s.longName, s.url FROM specialty as s INNER JOIN university_specialty AS us ON (s.specialtyID = us.specialtyID) WHERE s.hide = 0 AND us.hide=0 GROUP BY s.specialtyID ORDER BY s.longName LIMIT 0, 30
$cntToLoad
all
$tmpToLoad
allSpec
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => all
  [a] => spec
  [action] => clearSession
)
1
$data
Array
(
  [0] => Array
    (
      [specialtyID] => 601
      [longName] => Технология на кораборемонта
      [url] => tehnologia-na-koraboremonta
    )

  [1] => Array
    (
      [specialtyID] => 4
      [longName] => Авиационна техника и технологии
      [url] => aviacionna-tehnika-i-tehnologii
    )

  [2] => Array
    (
      [specialtyID] => 474
      [longName] => Автоматика и информационни технологии
      [url] => avtomatika-i-informacionni-tehnologii
    )

  [3] => Array
    (
      [specialtyID] => 6
      [longName] => Автоматика, информационна и управляваща техника
      [url] => avtomatika-informacionna-i-upravlyavashta-tehnika
    )

  [4] => Array
    (
      [specialtyID] => 499
      [longName] => Автоматика,информационни и управляващи компютърни системи
      [url] => avtomatikainformacionni-i-upravlyavashti-kompyutarni-sistemi
    )

  [5] => Array
    (
      [specialtyID] => 594
      [longName] => Автомобилна техника
      [url] => avtomobilna-tehnika
    )

  [6] => Array
    (
      [specialtyID] => 668
      [longName] => Автомобилно инженерство
      [url] => avtomobilno-injenerstvo
    )

  [7] => Array
    (
      [specialtyID] => 7
      [longName] => Аграрен бизнес
      [url] => agraren-biznes
    )

  [8] => Array
    (
      [specialtyID] => 514
      [longName] => Аграрен туризъм
      [url] => agraren-turizam
    )

  [9] => Array
    (
      [specialtyID] => 8
      [longName] => Аграрна икономика
      [url] => agrarna-ikonomika
    )

  [10] => Array
    (
      [specialtyID] => 9
      [longName] => Аграрно инженерство
      [url] => agrarno-injenerstvo
    )

  [11] => Array
    (
      [specialtyID] => 502
      [longName] => Агробизнес
      [url] => agrobiznes
    )

  [12] => Array
    (
      [specialtyID] => 512
      [longName] => Агролесовъдни системи и планинско земеделие
      [url] => agrolesovadni-sistemi-i-planinsko-zemedelie
    )

  [13] => Array
    (
      [specialtyID] => 458
      [longName] => Агрономство
      [url] => agronomstvo
    )

  [14] => Array
    (
      [specialtyID] => 509
      [longName] => Агрономство(Декоративно градинарство)
      [url] => agronomstvodekorativno-gradinarstvo
    )

  [15] => Array
    (
      [specialtyID] => 507
      [longName] => Агрономство(Лозаро-градинарство)
      [url] => agronomstvolozaro-gradinarstvo
    )

  [16] => Array
    (
      [specialtyID] => 501
      [longName] => Агрономство(Полевъдство)
      [url] => agronomstvopolevadstvo
    )

  [17] => Array
    (
      [specialtyID] => 503
      [longName] => Агрономство(Растителни биотехнологии)
      [url] => agronomstvorastitelni-biotehnologii
    )

  [18] => Array
    (
      [specialtyID] => 508
      [longName] => Агрономство(Тропично и субтропично земеделие)
      [url] => agronomstvotropichno-i-subtropichno-zamedelie
    )

  [19] => Array
    (
      [specialtyID] => 415
      [longName] => Адаптирана физическа активност и спорт
      [url] => adaptirana-fizicheska-aktivnost-i-sport
    )

  [20] => Array
    (
      [specialtyID] => 10
      [longName] => Администрация и управление
      [url] => administraciya-i-upravlenie
    )

  [21] => Array
    (
      [specialtyID] => 369
      [longName] => Актьорство за драматичен театър
      [url] => aktyorstvo-za-dramatichen-teatar
    )

  [22] => Array
    (
      [specialtyID] => 555
      [longName] => Актьорство за куклен театър
      [url] => aktyorstvo-za-kuklen-teatar
    )

  [23] => Array
    (
      [specialtyID] => 12
      [longName] => Акушерка
      [url] => akusherka
    )

  [24] => Array
    (
      [specialtyID] => 457
      [longName] => Алтернативен туризъм
      [url] => alternativen-turizam
    )

  [25] => Array
    (
      [specialtyID] => 659
      [longName] => Анализ и контрол
      [url] => analiz-i-kontrol
    )

  [26] => Array
    (
      [specialtyID] => 434
      [longName] => Анализ и контрол на хранителните продукти
      [url] => analiz-i-kontrol-na-hranitelnite-produkti
    )

  [27] => Array
    (
      [specialtyID] => 1
      [longName] => Английска филология
      [url] => angliyska-filologiya
    )

  [28] => Array
    (
      [specialtyID] => 388
      [longName] => Английски език и втори чужд език
      [url] => angliyski-ezik-i-vtori-chujd-ezik
    )

  [29] => Array
    (
      [specialtyID] => 14
      [longName] => Англицистика
      [url] => anglicistika
    )

)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+