beta версия

Архитектура

Архитектура в ВСУ - Варна

Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''

Университети със специалност Архитектура горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалност "Архитектура" гарантира конкурентоспособност и висока компетентност в сферите на приложение на архитектурната дейност – функционална, проектантска, естетична, социална, екологична, икономическа и управленска, чрез усвояване на съвременни методи и подходи в архитектурното проектиране на обекти.

В обучението като гост-преподаватели участват изтъкнати учени от Университета по архитектура във Венеция (IUAV, Италия), Политехниката в Милано, Училището па архитектура в Аликанте (School of Architecture, Испания), Московския архитектурен институт (МАРХИ, Русия) и други партньорски университети.

Специалността има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент. Благодарение на това дипломата по архитектура от ВСУ "Черноризец Храбър" е призната във всички страни на Европейския съюз.

Гарантирана е възможността за придобиване на богато портфолио от сертификати за допълнителни професионални знания и умения, чрез участие в международни уоркшопи по устойчива архитектура, ландшафт и параметричен дизайн, архитектурни конференции и международни пленери по актуални теми. Студентите могат да разширят своя опит и чрез участие в програмите за студентска мобилност "Еразъм" и в различни практики в партньорски институции в цяла Европа.

Университетът предлага възможност за изучаване на два чужди езика по избор – английски, немски, италиански, френски, руски, японски и др.

Професионална реализация:

Завършилите специалност "Архитектура" могат да работят в областта на регионалното развитие и градоустройството, проектирането и реализацията на жилищни, обществени, индустриални и други сгради, интериор, дизайн и синтез на архитектурата с визуалните и пластични изкуства.

Добри възможности за професионално развитие предоставя работата в централната и местната администрация, в архитектурни и строителни фирми, в строителния надзор, в научни, изследователски и учебни институции.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Изчисти сесия
Query
SET NAMES UTF8
SELECT u.universityID, u.longName as name, up.name as uniPic FROM users_apll ua INNER JOIN university_specialty AS us ON (ua.university_specialtyID = us.university_specialtyID) LEFT JOIN university AS u ON (u.universityID = us.universityID) LEFT JOIN pic AS up ON (up.ID = u.pix) WHERE userID = '' GROUP BY u.universityID ORDER BY u.longName ASC
SELECT universityID,longName,shortName,url, pix FROM university WHERE url = 'vsu'
SELECT * FROM university_specialty WHERE url = 'arhitektura' AND universityID='11'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT * FROM university_specialty_labels_conector WHERE university_specialtyID = '28' AND hide = '0' ORDER BY position
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '81'
SELECT * FROM specialty_labels WHERE specialty_labelsID = '82'
SELECT * FROM university_specialty_labels WHERE university_specialty_labelsID = '756'
SELECT universityID, university_specialtyID, shortName, url, longName FROM university_specialty WHERE specialtyID = '21' AND hide = '0'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT * FROM pic WHERE ID='11'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT * FROM pic WHERE ID='14'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '15'
SELECT * FROM pic WHERE ID='35'
SELECT shortName, longName, pix FROM university WHERE universityID = '22'
SELECT * FROM pic WHERE ID='41'
SELECT university_examID, name FROM university_exam AS e LEFT JOIN university_scoring_values as v ON e.university_examID = v.valuesIDs LEFT JOIN university_scoring_structure as s ON s.scoringPos = v.scoringPos LEFT JOIN university_specialty_score_type as t ON t.university_scoringID = s.university_scoringID WHERE s.scoringType = '2' AND t.scoreYear = '2014' AND t.university_specialtyID = '28' GROUP BY valuesIDs
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT url FROM specialty WHERE specialtyID = '21'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '28' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '28'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '11'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '341' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = ''
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '341'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '12'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '508' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '581'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '508'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '15'
SELECT university_scoringID FROM university_specialty_score_type WHERE university_specialtyID = '593' AND scoreYear = (2014 - 1)
SELECT hide FROM university_scoring WHERE university_scoringID = '0'
SELECT url,universityID FROM university_specialty WHERE university_specialtyID = '593'
SELECT url FROM university WHERE universityID = '22'
$cntToLoad
info
$tmpToLoad
speciality
$_SESSIONS
Array
(
  [siteCountry] => 
)
1
$_POST
Array
(
)
1
$_GET
Array
(
  [p1] => info
  [sID] => arhitektura
  [uni] => vsu
)
1
$data
Array
(
  [university_specialtyID] => 28
  [hide] => 0
  [position] => 0
  [universityID] => 11
  [specialtyID] => 21
  [napID] => 0
  [university_facultyID] => 0
  [university_scoringID] => 0
  [shortName] => Архитектура
  [longName] => Архитектура
  [fo] => 0
  [otherLang] => 0
  [url] => arhitektura
  [forbidenAppl] => 0
)
1
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+